ФІ­НАН­СУ­ВА­Н­НЯ ЗА АГРАРНИМИ РОЗПИСКАМИ ДІЄ У ВОСЬМИ ОБЛАСТЯХ УКРА­Ї­НИ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Всі во­ни — у рі­зних клі­ма­ти­чних зо­нах, тож є мо­жли­вість від­пра­цю­ва­ти мо­дель за­сто­су­ва­н­ня та­ко­го ме­ха­ні­зму в рі­зних се­гмен­тах сіль­го­спви­ро­бни­цтва, на­го­ло­шує ке­рів­ник про­е­кту Оле­ксій Оме­лья­нен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.