ІЗРАЇЛЬ ГО­ТО­ВИЙ КУПУВАТИ НА­ШУ ЯЛОВИЧИНУ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Охо­чим по­ста­ча­ти про­ду­кцію там­те­шні ком­па­нії го­то­ві до­по­ма­га­ти як з отри­ма­н­ням сер­ти­фі­ка­та ко­шер­но­сті, так і з ін­ши­ми ве­те­ри­нар­ни­ми пи­та­н­ня­ми, по­ві­до­ми­ла за­сту­пник мі­ні­стра АПК Оль­га Тро­фім­це­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.