У КУКУРУДЗІ З УКРА­Ї­НИ ЗАЦІКАВЛЕНА КЕНІЯ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

450 тис. тонн зер­но­вої пла­ну­ють ім­пор­ту­ва­ти без­ми­тно за до­по­мо­гою ме­ха­ні­змів дер­жав­них за­ку­пі­вель, по­ві­до­ми­ла за­сту­пник мі­ні­стра еко­ном­ро­з­ви­тку — тор­го­вий пред­став­ник Укра­ї­ни На­та­лія Ми­коль­ська.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.