ЩЕ П’ЯТЬ ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ОТРИ­МА­ЛИ ПРА­ВО ЕКС­ПОР­ТУ ДО ЄС.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У 2016 ро­ці в Укра­ї­ні на­лі­чу­ва­ло­ся 277 під­при­ємств, що ма­ли пра­во екс­пор­ту­ва­ти свою про­ду­кцію на рин­ки об’єд­на­ної Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.