30 МЛН ГРН СПРЯМУЮТЬ ІЗ БЮ­ДЖЕ­ТУ НА МЕЛІОРАЦІЮ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Йде­ться про но­ву уря­до­ву про­гра­му, що фі­нан­су­ва­ти­ме ре­кон­стру­кцію зро­шу­валь­них і осу­шу­валь­них ме­лі­о­ра­тив­них си­стем.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.