НАБУЛА ЧИННОСТІ НОВА ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО БОРОТЬБИ З АЧС.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

До­ку­мент де­та­лі­зує, що та­ке за­кри­тий ре­жим ро­бо­ти, змен­шує ме­жі зо­ни за­хи­сту та зо­ни спо­сте­ре­же­н­ня. Крім то­го, те­пер до­зво­ле­но пе­ре­роб­ку м’яса здо­ро­вих тва­рин із зо­ни за­хи­сту, які не є ін­фі­ко­ва­ни­ми, але під­ля­га­ють зни­щен­ню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.