ФАО ОНОВИЛА СВОЇ ГЛОБАЛЬНІ ПРОГНОЗИ ПО ВИРОБНИЦТВУ ЗЕРНОВИХ НА 2017 РІК.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ек­спер­ти про­гно­зу­ють ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва на 0,4% про­ти 2016 ро­ку, на­віть якщо спо­жи­ва­н­ня зро­сте при­бли­зно на 1%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.