АГРАРНІ РОЗПИСКИ ПОШИРЯТЬ НА ТВАРИННИЦТВО.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ни­ні цей фі­нан­со­вий ін­стру­мент діє в ово­чів­ни­цтві, ягі­дни­цтві й ро­слин­ни­цтві. Три­ває ро­бо­та над фор­му­ва­н­ням Все­укра­їн­сько­го ре­є­стру аграр­них роз­пи­сок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.