УКРАЇНА НАРОЩУЄ ПЕРЕЛІК ПО­ЗИ­ЦІЙ ЕКСПОРТУ В КИТАЙ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Три­ває ро­бо­та щодо від­кри­т­тя ки­тай­сько­го рин­ку для укра­їн­сько­го м’яса пти­ці, яєць і яє­чної про­ду­кції. Ма­ють пер­спе­кти­ви мед, ри­ба й кор­ми для тва­рин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.