УКРАЇНА ОТРИМАЛА ДОЗВІЛ НА ЕКСПОРТ ЯЛОВИЧИНИ У КИТАЙ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

На­ра­зі сто­ро­ни під­пи­са­ли про­то­кол ве­те­ри­нар­них ви­мог на експорт. На­да­лі укра­їн­ських ви­ро­бни­ків очі­ку­ють до­да­тко­ві пе­ре­вір­ки з КНР, аби ввійти до ре­є­стру ав­то­ри­зо­ва­них по­ста­чаль­ни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.