ЄБРР ВІДКРИВ ОФІС ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ОДЕСІ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Укра­їн­ські ком­па­нії кон­суль­ту­ва­ти­муть що­до під­ви­ще­н­ня їх кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті, збіль­ше­н­ня екс­порт­но­го по­тен­ці­а­лу, по­лі­пше­н­ня си­стем кон­тро­лю яко­сті, ІТ, роз­ши­ре­н­ня асор­ти­мен­ту про­ду­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.