ПЕР­ШИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕЛЕВАТОР ЗБУДУВАЛИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ін­фра­стру­ктур­ний про­ект фер­ме­рів — чле­нів сіль­сько­го­спо­дар­сько­го об­слу­го­ву­ю­чо­го ко­опе­ра­ти­ву «Зер­но­вий» фі­нан­со­во під­три­мав уряд Ка­на­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.