ДПЗКУ ВИХОДИТЬ НА БІРЖОВИЙ РИНОК.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Пре­дме­том укла­де­но­го до­го­во­ру про спів­пра­цю з ПАТ «Аграр­на бір­жа» є участь ДПЗКУ в бір­жо­вих тор­гах з про­да­жу зер­но­вих і про­ду­ктів їх пе­ре­роб­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.