ГЕ­О­ГРА­ФІЯ ГМО

AgroMarket - - ПОДРОБИЦІ -

Ал­жир: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт за­бо­ро­не­но. Ав­стрія: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Азер­бай­джан: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Бе­ліз: ви­ро­щу­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Бу­тан: ви­ро­щу­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт за­бо­ро­не­но.

Бо­снія і Гер­це­го­ви­на: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться.

Бол­га­рія: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Хор­ва­тія: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Кіпр: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Да­нія: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Еква­дор: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Фран­ція: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Ні­меч­чи­на: ви­ро­щу­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Гре­ція: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Угор­щи­на: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Іта­лія: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Кир­гиз­стан: ви­ро­щу­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт за­бо­ро­не­но. Ла­твія: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Ли­тва: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Лю­ксем­бург: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Ма­да­га­скар: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт за­бо­ро­не­но. Маль­та: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Мол­до­ва: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Ні­дер­лан­ди: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Пів­ні­чна Ір­лан­дія, Шо­тлан­дія, Уельс (Ве­ли­ка Бри­та­нія): куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться.

Нор­ве­гія: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Пе­ру: ви­ро­щу­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт за­бо­ро­не­но. Поль­ща: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Ро­сія: ви­ро­щу­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт за­бо­ро­не­но. Са­у­дів­ська Ара­вія: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Сер­бія: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Сло­ве­нія: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Швей­ца­рія: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Ту­реч­чи­на: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться. Ве­не­су­е­ла: куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт за­бо­ро­не­но. Вал­ло­нія (Бель­гія): куль­ти­ву­ва­н­ня за­бо­ро­не­но — ім­порт до­пу­ска­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.