УКРА­Ї­НА ВСТАНОВИЛА ІСТО­РИ­ЧНИЙ РЕ­КОРД З ЕКС­ПОР­ТУ ЗЕР­НА.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

За сло­ва­ми пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни Ма­кси­ма Мар­ти­ню­ка, ре­сурс для екс­пор­ту на рів­ні 43,8 млн тонн був сфор­мо­ва­ний то­рі­шнім ре­кор­дним уро­жа­єм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.