ЄБРР ВИДІЛЯЄ 30 МЛН ДОЛ. ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ В МАЛИЙ БІ­ЗНЕС.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Пе­ред­усім під­три­му­ва­ти­муть акціо­нер­ний ка­пі­тал екс­пор­то­о­рі­єн­то­ва­ні ма­лі й се­ре­дні під­при­єм­ства, які швид­ко ро­стуть. Про це по­ві­до­мив ра­дник із зов­ні­шніх зв’яз­ків ЄБРР Ан­тон Усов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.