ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМ­ЛЮ ЗРО­СЛА.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Її се­ре­дній роз­мір, за ре­зуль­та­та­ми ау­кціо­нів Дер­жгео­ка­да­стру, ста­но­вить 12,1% від нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.