НАБУЛА ЧИННОСТ УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ек­спорт агро­про­ду­кції у Єв­ро­пу за час дії зо­ни віль­ної тор­гів­лі сут­тє­во ви­ріс: ку­ку­ру­дзи — на 554 млн дол. (на 35%), олії со­ня­шни­ко­вої — на 498 млн (26,9%), со­є­вих бо­бів — на 98 млн (утри­чі), мар­га­ри­ну — на 18 млн (у 13 ра­зів!), м’яса пти­ці — на 28 млн дол. (май­же вдві­чі).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.