ЄС ПІДВИЩУЄ МИТА НА ІМ­ПОРТ КУ­КУ­РУ­ДЗИ, СОРГО Й ЖИТА.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У сер­пні пі­сля май­же три­рі­чно­го без­ми­тно­го ім­пор­ту зер­на бу­ло від­нов­ле­но спла­ту 5,16 єв­ро/т мита. На ім­порт ку­ку­ру­дзи, сорго й жита у кра­ї­ни ЄС су­му збіль­ше­но до 10,95 єв­ро/т.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.