ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЦЕДУРУ ЕКСПЕРТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Від­по­від­аль­ність за її про­ве­де­н­ня по­кла­де­но на те­ри­то­рі­аль­ні ор­га­ни Держ­прод­спо­жив­слу­жби. За­яв­ник має отри­ма­ти до­ку­мент із ре­зуль­та­та­ми ана­лі­зу на дру­гий день пі­сля від­бо­ру зраз­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.