ТОЧНІСТЬ

AgroMarket - - ПОДРОБИЦІ -

То­чне від­кла­де­н­ня на­сі­н­ня за­для їх опти­маль­но­го роз­ви­тку та дру­жно­сті схо­дів - це те, що до­ся­га­є­ться дво­ди­ско­вим со­шни­ком з па­ра­ле­ло­грам­ною під­ві­скою на сі­вал­ках Сапфір 7/8 та Солітер 8/9. При по­су­шли­вих та мін­ли­вих ґрун­то­вих умо­вах ва­жли­вим є мо­жли­вість на­ла­шту­ва­н­ня гли­би­ни ви­сі­ву та ти­ску на со­шник не­за­ле­жно один від одно­го та з аб­со­лю­тною то­чні­стю. Сі­вал­ки LEMKEN справ­ля­ю­ться з да­ною за­да­чею на від­мін­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.