ОТ­ВЕ­ТЫ НА СКАНВОРД

Argumenty I Fakty - Zdorovie - - Новости недели -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: Доб­ро­та - Разо­грев Тем­пу­ра - Из­ве­стие - Лу­лу - Во­ля - Юмис «На­на» - Хан - Ть­ма - Холл - Рич­чи Лев­кой - Ду­зе - Вьет­нам - Маг­нит - Ама­ти - Вз­дор - Ли­чи - Клу­ни - Им­бирь - Дра­ка.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: Пель­ме­ни - Мак­ко­на­хи - Тол­стой - Тюль - Дап­ку­най­те - Вид - Туз Ну­лин - Ай­ва - Ре­мар­ка - Ло­ри - Ар­мия Че­та - Ави­а­ли­ния - Ко­фе­ин - Ход - Та­ро Все­си­лие.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.