ОТ­ВЕ­ТЫ НА СКАН­ВОРД

Argumenty I Fakty - Zdorovie - - Азбука вкуса -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гор­чи­ца Ви­за­жист - Мол­люск - Нашлёп­ка Ле­то - Секс - Змея - Ге­на - Опт Ро­за - Бонд - Гвалт - Ван­ная - Идея - Пэл­т­роу - Ден­тин - Бу­нин - Брюки - Ви­но - Яри­ло - Аста­на - Га­пон.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: Го­вя­ди­на Ма­г­ни­то­ла - Ма­ля­рия - Не­ва Ге­лио­га­бал - Бог - Тир - Но­мер Ко­са - Гру­би­ян - Клюв - Аванс Афон - Пат­тин­сон - Гам­лет - Бри Пи­во - Тра­ге­дия.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.