ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Argumenty I Fakty - Zdorovie - - Новости недели -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Би­льярд - Ав­то­парк - Сви­сток - Ка­по­эй­ра - «Ре­но» - Но­га Ак­ме - Нить - Юта - Брин - Марс - Ка­лым Крас­ко - Че­та - Ата­визм - Зво­нок - Но­сик Дра­ка - Не­бо - Ти­тан - Крес­ло - Меч­та.

ПО ВЕРТИКАЛИ: От­каз­ник - Кон­сен­сус Се­ре­б­ро - Ки­но - Бес­сон­ни­ца - Дом - Вор - Та­и­ти - Конь - Ком­на­та - Ге­на - Дам­ка Люкс - Ту­май­ки­на - По­го­да - Мяч - Йо­га Кла­рисса.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.