Н А ЙГ Л ИБШИЙ У С В І Т І

"Якийбасейннайглибшийусвіті?

Barvinok - - News - СергійБАРАН,Полтавськаобл.”

Найглибший у світі басейн Nemo 33 (максимальна глибина — 34,5 метра!) зна хо дить ся у місті Брюс сель (Бельгія). Щоб його заповнити, потрібно 2,5 тисячі кубічних метрів джерельної води. У ньому створено підводні печери на деся ти ме т ровій гли бині. Крізь спеціальні вікна відвідувачі розглядають басейн на різних рівнях. Тут тренуються дайвери і знімають фільми. Умієш плавати? Хто тебе навчив?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.