П І Д З А С Л ОНОЮ В ОДИ

Barvinok - - News -

Де стрім­кий по­тік спа­дає, По­під ске­лю до гні­зда Пта­шка смі­ло про­лі­тає, І во­да їй — не бі­да!

Во­до­спа­ди, за яки­ми хо­ва­ють свої гні­зда на­дій­но за­хи­ща­ють їх від не­про­ха­них го­стей. Адже щоб ді­ста­ти­ся до них, тре­ба прой­ти чи про­ле­ті­ти крізь стру­ме­ні па­да­ю­чої во­ди. Хто ж на та­ке від­ва­жи­ться, крім стри­жів? Гні­зде­чка зро­бле­ні з гі­ло­чок, мо­ху і гли­ни, пта­хи при­крі­плю­ють їх сли­ною до скель, з яких па­дає во­да. На зов­ні­шній стін­ці гні­зда при­па­со­ву­ють ли­сто­чки па­по­ро­ті — пев­но, для окра­си. А от ро­блять своє­рі­дні пло­ти­ки з оче­ре­ту й ро­го­зу, які при­крі­плю­ють до во­дя­них ро­слин. Та за якийсь час те­чія від­ри­ває цей хис­ткий "плав­за­сіб", і пта­шка, си­дя­чи у гні­зді, ми­мо­во­лі по­чи­нає дрей­фу­ва­ти во­до­ймою.

по­ган­ки Під за­сло­ною та­кою Не стра­шний ні­який звір. Бо за пта­шкою тям­кою Не по­лі­зе він, по­вір! стри­жі,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.