БІ­ЛА ЛАТКА, ЧОРНА ЛАТКА ПО БЕ­РЕ­ЗІ СКАЧЕ

Barvinok - - News -

"Що їдять со­ро­ки? Ле­ся КРАВЧУК, Пол­тав­ська обл."

Cо­ро ку не сплу та­єш із жод ним ін­шим пта­хом: і "вбра­н­ня" осо­бли­ве — з ла­то­чок, і спів ха­ра­ктер­ний — скре­ко­та­н­ня. Її гу­чна пі­сня озна­чає, що бі­ло бо ка по ба чи ла ко гось не ба жа но го. Хи­жа­ки не по­лю­ють, якщо по­руч со­ро­ки. Бо це все одно, що ви­сте­жу­ва­ти здо­бич у су­про­во­ді хо­ру. Їсть со­ро­ка май­же все. Ви­ни­щує лі­со­вих шкі­дни­ків, гри­зу­нів. Лю­бить яго­ди ма­ли­ни, ожи­ни, чор­ни­ці, ка­ли­ни, го­ро­би­ни. У мі­сті не гре­бує не­до­їд­ка­ми зі смі­тни­ка. Якщо жи­ве по­бли­зу лю­дей, то ча­стень­ко "по­зи­чає" у них бли­ску­чі пре­дме­ти: ме­та­ле­ві лож­ки, клю­чі, шма­то­чки скла то­що.

Що ще ці­ка­во­го ти зна­єш про со­ро­ку?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.