ЧАЙНИЙ ПА­КЕ­ТИ К

Barvinok - - News -

"Хто ви­га­дав чайний па­ке­тик? Ма­ри­на НОСКОВА, Чер­ка­ська обл." Уда­ле­ко­му 1904 ро­ці тор­гі­вець ча­єм із Нью­3Йор­ка То­мас Сал­лі­вен від­пра­вив сво­їм клі­єн­там чай не в ко­ро­бо­чках, а в шов­ко­вих тор­бин­ках. І якось по­мі­тив, що в одно­му з ре­сто­ра­нів йо­го чай за­ва­рю­ють, не ви­си­па­ю­чи з тор­бин­ки. Цей зру­чний спо­сіб за­ва­рю­ва­н­ня чаю швид­ко по­ши­рив­ся. Не­вдов­зі шовк за­мі­ни­ли мар­лею, а зго­дом — спе­ці­аль­ним па­пе­ром. Ще пі­зні­ше на па­ке­ти­ках з'яви­ли­ся ни­то­чка і ло­го­тип чай­ної ком­па­ні­її.

Чи є у ва­шій ро­ди­ні тра­ди­ція ча­ю­ва­н­ня?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.