"СКАРБИ" ГОРІШНИКА

Barvinok - - News -

"Чо­му тре­ба їсти го­рі­хи? Іри­на ГРЕЧКА, Хар­ків­ська обл."

На лі­щи но во му ку­щі ви ро с та ють го­рі­шки, які мі­стять справ­жні "скарби" для тво­го ор­га­ні­зму. У них 70 від­со­тків жи­ру, ба­га­то біл­ка, ві­та­мі­нів. За по жив­ні­стю во ни пе ре ва жа ють м' ясо (сви­ни­ну) у 1,5 ра­за, хліб —у 3, мо­ло­ко — у 10, яблу­ка та гру­ші — у 13—14 ра­зів. А в пло­дах не­зрі­ло­го во­ло­сько­го го­рі­ха ві­та­мі­ну С у 40—50 ра­зів біль­ше, ніж у ли­мо­нах чи апель­си­нах.

Які го­рі­шки лю­биш ти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.