ЩЕДРА ЗИМА

Barvinok - - News -

"Де й ко­ли був най­біль­ший сні­го­пад? Оль­га МАЗУР, Пол­тав­ська обл."

Най­біль­ша кіль­кість снігу ви­па­ла на го­рі Ша­ста в Ка­лі­фор­нії (США) — 4,8 ме­тра — у 1959 ро­ці. Сніг то­ді йшов без­пе­рерв­но 6 діб. На го­рі Рей­нір ( мі­сте­чко Па­ра­дайс, США) про­тя­гом ро­ку ви­па­ла 31,1 ме­тра снігу.

Чи ба­га­то снігу ви­па­дає у тво­є­му мі­сті, се­лі?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.