В ОДА, Т А Н Е Т А . . .

Barvinok - - News -

Б"Чо­му не мо­жна їсти сніг?

іле­сень­кий сніг так і хо­че­ться ску­шту­ва­ти. Та ро­би­ти цьо­го не вар­то. Сніг, крім то­го, що хо­ло­дний, мі­стить не­ви­ди­мі бруд та мі­кро­би, які мо­жуть спри­чи­ни­ти не­без­пе­чні хво­ро­би. А чи мо­жна на­їсти­ся-на­пи­ти­ся аб­со­лю­тно чи­стим (як у Ан­тар­кти­ді) сні­гом? Щоб на­їсти­ся, тре­ба про­ков­тну­ти ду­же ба­га­то снігу і ви­тра­ти­ти при цьо­му зна­чно біль­ше енер­гії, ніж отри­ма­єш від ньо­го ка­ло­рій. Із 4 лі­трів сві­жо­го снігу пі­сля та­не­н­ня бу­де всьо­го-на-всьо­го склян­ка во­ди. Зу­бам і шлун­ку із та­ким зав­да­н­ням упо­ра­ти­ся скла­дно. До то­го ж у во­ді, отри­ма­ній із чи­сто­го снігу, не­має мі­не­раль­них со­лей, яки­ми на­си­че­на зви­чай­на пи­тна во­да. Тож ні го­лод, ні спра­гу він не вта­мує.

Чим не­без­пе­чні бу­руль­ки?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.