Х ОЧЕШ П ОБАЧИТИ К ОЛЬОРОВИЙ?

Barvinok - - News -

М"Чи бу­ває ко­льо­ро­вий сніг?

и зви­кли, що сніг бі­лий. Однак іно­ді з не­ба па­дає і ко­льо­ро­вий. В Ар­кти­ці, Кав­казь­ких го­рах ча­сом мо­жна по­ба­чи­ти ро­же­вий або чер­во­ну­ва­тий — так йо­го "під­фар­бо­ву­ють" мі­кро­ор­га­ні­зми. А в Шве­ції у 1969 ро­ці всіх на­ля­ка­ли чор­ні сні­жин­ки. Хо­чеш по­ба­чи­ти ко­льо­ро­вий сніг? Зро­би па­ли­цею у чи­стій ку­чу­гу­рі свер­дло­ви­ну зав­глиб­шки 1 метр. За­зир­нув­ши все­ре­ди­ну, по­мі­тиш, що ко­лір снігу змі­ню­є­ться до­ни­зу від жов­то­го до зе­лен­ку­ва­то­го та бла­ки­тно­го.

В які ігри ти гра­єш з дру­зя­ми взим­ку?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.