ЧИ ПРА­ВИЛЬ­НО ТИ ХАРЧУЄШСЯ?

Barvinok - - News -

Хо­чеш швид­ко ді­зна­ти­ся, чи пра­виль­но харчуєшся? Зга­дай і за­но­туй, що вчо­ра у те­бе бу­ло на сні­да­нок, обід, ве­че­рю і чим ти пе­ре­ку­шу­вав. Якщо їв ово­чі і фру­кти, по­лі­чи ба­ли. Скіль­ки пор­цій — стіль­ки й ба­лів, але не більш як п'ять. На­при­клад, у ме­ню бу­ло яблу­ко, ово­че­вий са­лат (або суп), ба­нан. До­дай ще один бал, якщо мав пов­но­цін­ний сні­да­нок. Ще один бал, якщо на сні­да­нок бу­ла ка­ша, мю­слі або ціль­но­зер­но­вий хліб. Не до­со­лю­вав за обі­дом стра­ви — до­дай один бал. Ми­ну­ло­го ти­жня їв ри­бу — до­дай бал. Від­да­єш пе­ре­ва­гу олії, а не ма­слу — ма­єш ще один бал. До­дай бал, якщо вчо­ра не їв фаст-фу­ду. Якщо ти на­брав: — харчуєшся пра­виль­но; — то­бі слід по­лі­пши­ти хар­чу­ва­н­ня. Най­кра­щий спо­сіб — спо­жи­вай біль­ше ово­чів та фру­ктів.

10—12 ба­лів Менш як 11 ба­лів

се­бе за схе­мою: при­бли­зно 30 мі­лі­лі­трів во­ди на ко­жен кі­ло­грам тво­єї ва­ги. Однак пи­ти слід за ба­жа­н­ням, ко­ли ор­га­нізм від­чу­ває спра­гу, а не "вли­ва­ти" во­ду в се­бе.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.