КО­МУ ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ДРУГ

Barvinok - - News -

А те­пер ді­знай­ся, які про­ду­кти не ре­ко­мен­ду­ють збе­рі­га­ти в хо­ло­диль­ни­ку. І ма­мі не за­будь роз­по­ві­сти. У хо­ло­диль­ни­ку він швид­ше за­со­хне і вбе­ре "чу­жі" за­па­хи. Збе­рі­гай­те йо­го при кім­на­тній тем пе ра ту­рі не більш як 4 дні. Якщо не всти­га­є­те з'їсти — по­кла­діть до мо­ро­зиль­ної ка­ме­ри. Не лю бить хо ло ду, по тре бує сві­жо­го по­ві­тря.

Хліб. Час ник.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.