ГАРБУЗОВІ ХИТРИНКИ

Barvinok - - News -

У гар­бу­зі ка­ро­ти­ну (про­ві­та­мі­ну А — він по­кра­щує зір) біль­ше, ніж у мор­кві. Чим дов­ше збе­рі­га­є­ться гар­бу­зо­ве (і ка­ба­чко­ве теж) на­сі­н­ня, тим ви­ща йо­го по­жив­ність. Зокре­ма, бу­ло вста­нов­ле­но, що че­рез 5 мі­ся­ців вміст біл­ка в них збіль­шу­є­ться. Гарбузові кві­ти — їстів­ні. Їх фар­ши­ру­ють, го­ту­ють у кля­рі, ни­ми при­кра­ша­ють са­ла­ти та гарбузові пи­ро­ги. Ви­пи­ва­ти­меш що­дня на­тще­сер­це склян­ку гар­бу­зо­во­го со­ку — те­бе оми­на­ти­муть ві­ру­сні та за­сту­дні за­хво­рю­ва­н­ня. Най­мен­ший гар­буз мо­же ва­жи­ти менш як 1 кі­ло­грам, а най­біль­ший — до 250 кі­ло­гра­мів.

Кра­мар Здо­ро­вий Бу­блик

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.