ПО­ДА­РУ­НОК ВІД ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Barvinok - - News -

Ака­де­мія Та­єм­них Аген­тів (АТА) роз­по­чи­нає (так тут на­зи­ва­ють уро­ки)

Те­ма:

Яка те­ма та­єм­ни­ка? Цю му­дрість вам да­рує услав­ле­ний ан­глій­ський де­те­ктив Шер­лок Холмс. Про­чи­тай­те її. ДВЕ­РІ ПЕ­РЕД ВСІ РОЗЧИНЕНІ ЧЕМНІСТЮ Ви­про­буй­те по­ра­ду на пра­кти­ці. По­да­ру­нок від АТА отри­має Те­тя­на РУДЕНКО із Хмель­ни­цької обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.