ХТО ЖИ­ВЕ У КОМП'ЮТЕРІ?

Barvinok - - News -

Ко­го тільки там не­має? Ли­ше ме­не. Ось ви­на­йдуть та­кий комп'ютер, що до ньо­го мо­жна бу­де увійти не вір­ту­аль­но, а на­справ­ді, я ту­ди про­бе­ру­ся ти­шком і... А що я ро­би­ти­му? Це ве­ли­кий се­крет! Сер­гій ГРИНЬ, Хмель­ни­цька обл.

У комп'ютері жи­вуть вір­ту­аль­ні чо­ло­ві­чки ком­пи­ки. Во­ни ду­же ро­зум­ні й про­вор­ні. Ком­пи­ки до­по­ма­га­ють ча­рів­ни­ку Комп'ю від­по­від­а­ти на на­ші за­пи­та­н­ня. Щоб не стом­лю­ва­ти­ся, во­ни їдять вір­ту­аль­ні ви­шні, яблу­ка, гру­ші та вір­ту­аль­ну гар­бу­зо­ву ка­шу. Ма­ри­на БРОВКО, Ки­їв­ська обл.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.