НАЙЛИСТОВНІША ХМАРА У СВІ­ТІ

Barvinok - - News -

Бу­блей­ний при­віт усім за­пи­тай­ли­кам і від­по­від­ай­ли­кам! Сві­жа но­ви­на з бу­блей­ної хма­ри — че­ка­є­мо екс­пер­тів із Кни­ги ре­кор­дів Гін­не­са. Це найлистовніша хмара у сві­ті. На ін­ших хма­рах — до­щі, сні­ги, а на на­шій — ва­ші ли­сти з при­коль­ни­ми за­пи­та­н­ня­ми і від­по­від­я­ми на них. Умо­щуй­те­ся зру­чно — чи­тай­мо но­ві сторінки на­шої ен­ци­кло­пе­дії! Язи­ка­та Хве­ська

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.