ЧО­МУ УТВОРЮЄТЬСЯ МИЛЬНА ПІНА?

Barvinok - - News -

Мильна піна утворюється, щоб за­бра­ти із со­бою мі­кро­би в по­до­рож до ка­на­лі­за­ції. Ве­ро­ні­ка СТАШКО, Чер­ні­гів­ська обл.

Ко­ли ми­ло ле­жить у бру­со­чку, во­но ну­дьгує. Та лиш йо­го ві­зьме хтось у ру­ки і на­мо­чить во­дою — во­но ве­се­ли­ться і пі­ни­ться. Ча­сом, ко­ли в ньо­го ду­же гар­ний на­стрій, і рай­ду­жні буль­ба­шки утво­рює. Ле­ся РОЖКОВА, Пол­тав­ська обл.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.