ЧОМУ ЦЕ СВЯ­ТО ВАЖЛИВЕ ДЛЯ МАЛОГО УКРАЇНЦЯ?

Barvinok - - News -

Ти ма­єш пам'ята­ти: дер­жа­ва Укра­ї­на — це твій го­лов­ний скарб, за який по­кла­ли жи­т­тя ба­га­то лю­дей. І сьо­го­дні ба­тьки тво­їх ро­ве­сни­ків, а мо­же, й твої рі­дні за­хи­ща­ють на­шу кра­ї­ну зі збро­єю в ру­ках. День Соборності на­га­дує, що на­ша си­ла — в єд­но­сті укра­їн­ських зе­мель, у згур­то­ва­но­сті всіх, хто тут жи­ве.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.