ВО­ДА У ВОДІ ПЛАВАЄ

"Чо­му лід не то­не у воді?

Barvinok - - News -

Лід — це за­мер­зла во­да. У твер­до­му ста­ні мо ле ку ли во ди ( про них ді­зна­є­шся на уро­ках фі­зи­ки) роз­та­шо­ва­ні рід­ше, ніж мо­ле­ку­ли во­ди у рід­ко­му ста­ні. Тоб­то щіль­ність кри­ги мен­ша від щіль­но­сті во­ди. От­же, кри­га лег­ша за во­ду, то­му й не то­не.

Ти до­три­му­є­шся пра­вил по­ве­дін­ки на за­мер­злих во­до­ймах?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.