Є ПОМІЧНИК У ВІТАМІНУ Є!

Barvinok - - News -

Твоя ма­ма до­дає яй­ця до са­ла­тів? Про­чи­тай­те цю но­ви­ну ра­зом. Ді­є­то­ло­ги на­по­ля­га­ють: до ово­че­вих са­ла­тів слід не­о­дмін­но до­да­ва­ти яй­це. Ви­яв­ля­є­ться, ві­та­мін Є та ін­ші ко­ри­сні ре­чо­ви­ни за­сво­ю­ю­ться у 4—7 ра­зів кра­ще, якщо са­ла­ти мі­стять яй­ця або ко­ли їх їсти з ом­ле­том.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.