ЧЕРВОНЕНЬКЕ ЯБЛУЧКО

Barvinok - - News -

Щоб бу­ти здо­ро­вим — на­ля­гай на ово­чі та фру­кти, зокре­ма фру­кти жов­то­го, по­ма­ран­че­во­го, чер­во­но­го ко­льо­рів, зе­ле­ні лис­тко­ві ово­чі. Во­ни зба­га­чу­ють ор­га­нізм ре­чо­ви­на­ми, які під­ні­ма­ють на­стрій і до­да­ють здо­ров'я. З" їж пе­ред кон­троль­ною червоненьке яблучко — мен­ше хви­лю­ва­ти­ме­шся. грам кар­то­плі у 200 ра­зів де­шев­ший, ніж кі­ло­грам чи­псів. дум­ку ді­є­то­ло­гів, ча­сте спо­жи­ва­н­ня ри­би по­дов­жує жи­т­тя на 2,2 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.