БЕЗПЛАТНА ПІЧ

Barvinok - - News -

На сам­кі­нець "при го щу" не зви чай ним хліб­чи­ком. Ісландсь кий пе кар Ві­ктор Свейнс­сон ме­шкає не­по­да­лік озе­ра Лей­гар­ва­тн, ото­че­но­го га­ря­чи­ми дже­ре­ла­ми. Тем­пе­ра­ту­ра гря­зі бі­ля них ся гає 100 гра ду­сів за Цель­сі­єм. Ви­на­хі­дли­вий пе­кар ви­рі­шив ви­ко­ри­ста­ти це при­ро­дне ди­во. Він за­мі­шує ті­сто, кла­де йо­го в ка­стру­лю, щіль­но за­кри­ває її і за­ко­пує в га­ря­чу грязь. А че­рез до­бу від­ко­пує і ді­стає сма­чний со­лод­кий хліб­чик, що на­га­дує кекс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.