Л ОВИСЯ, Р ИБКО, В … П А В У Т ИНУ!

Barvinok - - ПОГОДА:ЦЕНТР -

Ба­га­то па­ву­ків ви­ді­ля­ють клей­ку рі­ди­ну, з якої утво­рю­ю­ться во­ло­кна — ду­же тон­ка і май­же не­ва­го­ма па­ву­ти­на. На­справ­ді па­ву­ти­на схо­жа на ка­бель, що скла­да­є­ться з пу­чка най­тон­ших во­ло­кон і по­мі­ще­ний в обо­лон­ку із клей­ко­го сли­зу. Це то­му, що па­ву­ти­ну ви­ді­ля­ють одно­ча­сно кіль­ка за­лоз. На­при­клад, у па­ву­тин­них бо ро дав ках мі­стя­ться май­же 600 па­ву­тин­них за­лоз. Ни­то­чка па­ву­ти­ни на­ба­га­то мі­цні­ша за бу­дьNя­ку ін­шу на­ту­раль­ну ни­тку та­кої ж тов­щи­ни. У тро­пі­чних кра­ї­нах во­дя­ться ве­ли­кі па­ву­ки сам­ки яких пле­туть лов­чі па­ву­тин­ні сі­тки до 8 ме­трів у ді­а­ме­трі! Мі­сце­ві жи те­лі на вчи ли ся ро би ти для не­філ бам бу ко­ві ра ми, яки ми по­тім, як справ­жні­ми сі­тка­ми, лов­лять у рі­чках дрі­бну ри­бу.

не­фі­ли, па ву­ків 5 хре с то ви­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.