МОРСЬКІ "БДЖОЛИ" І ЧЕРЕПАХОВА ТРАВА

Barvinok - - Редьярд Кіплінг -

"Як за­пи­лю­ю­ться під­во­дні ро­сли­ни?

Олег КИРПА, Чер­ка­ська обл."

Не­що­дав­но вче­ні з'ясу­ва­ли, що де­які морські ро­сли­ни теж за­пи­лю­ю­ться. Зокре­ма, "лу­ки" мор­ської тра­ви та­лас­сії че­ре­па­хо­вої (че­ре­па­хо­вої тра­ви) за­пи­лю­ють під­во­дні "бджоли" — мі­кро­ско­пі­чні ра­ко­по­ді­бні та кри­хі­тні морські черв'яки. Во­ни ро­я­ться бі­ля за­ро­стей, пе­ре­но­ся­чи пи­лок з одних ро­слин на ін­ші, й у та­кий спо­сіб до­по­ма­га­ють тра­ві роз­мно­жу­ва­ти­ся.

Де і які під­во­дні ро­сли­ни ти ба­чив?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.