ОГІРОК З КАВУНОМ

Barvinok - - Редьярд Кіплінг -

На­сам­кі­нець при­го­щу ди­во­ви­жею — ме­ло­трі­єю шорс­ткою. Ро­сте во­на в Цен­траль­ній і Пів­ден­ній Аме­ри­ці. Яго­ди зав­біль­шки як ве­ли­кий ви­но­град, сма­ком на­га­ду­ють су­міш огір­ка з кавуном. Ці огір­ко­Hка­вун­чи­ки не тре­ба со­ли­ти — во­ни й так на смак ма­ло­соль­ні. Їх та­кож на­зи ва ють мек си кансь ки ми кис ли ми кор­ні­шо­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.