ОСИНИЙ МЕД

Barvinok - - Редьярд Кіплінг -

Оси теж умі­ють ви­ро­бля­ти мед. Ін­ді­ан­ці Пів­ден­ної Аме­ри­ки здав­на зби­ра­ють осиний мед і ут ри му ють ку сю чих ко мах у на­пів­о­до­ма­шне­но­му ста­ні. Най до рож чий у сві­ті сорт ме ду — "Ель­фій­ський" із Ту­реч­чи­ни. Йо­го до­бу­ва­ють у пе­че­рі по­бли­зу мі­ста Ар­твін на гли­би­ні 1800 ме­трів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.