КИЛИМОК З ПРИСОСКАМИ

Barvinok - - Редьярд Кіплінг -

Та­кі ки­лим­ки не ков­за­ють під но­га­ми, їх кла­дуть для без­пе­ки ді­тей на дно ван­ни. У во­сьми­но­га (спру­та) на щу­паль­цях теж є при­со­ски, обрам­ле­ні ро­го­ви­ми га­че­чка­ми. Во­ни до­по­ма­га­ють йо­му пе­ре­су­ва­ти­ся по під­во­дних ка­ме­нях та ін­ших слизь­ких по­верх­нях. По­лю­ю­чи, спрут ха­пає здо­бич щу­паль­ця­ми і при­смо­кту­є­ться до її ті­ла со­тня­ми при­со­сок. І кра­си­ві жаб­ки ква­кші, що во­дя­ться у лі­сах Єв­ра­зії та Пів­ні­чної Аме­ри­ки, утри­му­ю­ться на ли­сті та гіл­ках де­рев зав­дя­ки при­со­скам на кін­цях ла­пок. Лю­ди­на за їхнім зраз­ком ство­ри­ла при­со­ски — спе­ці­аль­ні при­строї, що при­смо­кту­ють і утри­му­ють рі­зні ван­та­жі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.