П Р ИР ОДНІ ЗАСТІБКИ

Barvinok - - Редьярд Кіплінг -

У де­яких ро­слин ( ло­пу­хи, якір­ці, ли­пу­чки) на­сі­н­ня і пло­ди ма­ють ко­лю­чки або ши­пи й лег­ко чі­пля­ю­ться до бу­дьHчо­го. Від­че­пи­ти реп'яшок з одя­гу, на­при­клад, не­лег­ко. Не­дар­ма про при­чі­пли­вих лю­дей ка­жуть: "При­че­пив­ся, мов реп'ях". Реп'ях до­по­міг швей­цар­сько­му ін­же­не­ро­ві Ге­ор­гу де Ме­стра­лу ви­на­йти за­стіб­ку H"ли­пу­чку". А дов­гу ме­ха­ні­чну за­стіб­куH"бли­скав­ку" бу­ло зро­бле­но на осно­ві бу­до­ви пта­ши­но­го пе­ра. На ньо­му є бо­рід­ки пер­шо­го і дру­го­го по­ряд­ку з га­че­чка­ми, які на­дій­но їх зчі­плю­ють. Зав­дя­ки цьо­му пла­стин­ча­ста ча­сти­на пе­ра пта­хів гну­чка й ела­сти­чна.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.